תכנית "תפור עלי" לגדול בריא – תוצאות סקר

|
תפור עלי לגדול בריא

הערכה מדעית של תוכנית "תפור עלי" בכיתות ג-ד בבתי הספר: סקר ומחקר מקרה

אורח החיים המודרני מוביל מחד לחשיפת ילדינו לתזונה עתירת קלוריות ובלתי מאוזנת ולירידה דרסטית בכמות הפעילות הגופנית, מאידך הרגלי אכילה נרכשים בילדות ובגיל הנעורים ולכן חשוב מאד להטמיע את ערכי הבריאות כבר מגיל צעיר.

מערכת החינוך יכולה ומתאימה למלא תפקיד מרכזי בעניין זה. תוכנית "תפור עלי" מבוססת על צוותים רב מקצועיים ועוסקת, בין היתר, בתזונה נבונה, גיוון המזונות והרכבת תפריט בריא ובחשיבות ארוחת הבוקר. על מנת להעריך בצורה מדעית את השפעתה של התוכנית, אספנו נתונים מסקרים שערכה חברת "טלסקר" בשנים 2003-2005 וערכנו השוואות לגבי מגמות לאורך זמן. בנוסף השווינו בין קבוצת ביקורת לקבוצת התערבות שעברה את התוכנית ב – 2006.

להמשך המאמר לחצו כאן